Thứ Hai, Tháng Một 24, 2022
HomeDu lịchBÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Để tìm hai số x và y biết tổng x + y = s hoặc hiệu x – y = d và tỉ số ta làm như sau:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

 

Ví dụ 1. (Bài 54 tr.30 SGK)

Tìm hai số x và y, biết: và x + y = 16

Giải

Ta có:  Vậy: x = 2.3 = 6 ; y = 2.5 = 10

Đáp số: x = 6 ; y = 10

Ví dụ 2. (Bài 55 tr.30 SGK)

Tìm hai số x và y, biết: x : 2 = y : (-5) và x – y = -7

Đáp số

x = 6 ; y = 10

Ví dụ 3. (Bài 56 tr.30 SGK)

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng

*

 và chu vi bằng 28m.

Hướng dẫn

Gọi chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là x và y thì ta có:

*

 và 2.(x + y) = 28. Đáp số: Diện tích hình chữ nhật là 40m2

Ví dụ 4. (Bài 58 tr.30 SGK)

Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều cây hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng

Hướng dẫn

Gọi số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B theo thứ tự là x và y thì ta có: và y – x = 20. Đáp số: Lớp 7A trồng được 80 cây, lớp 7B trồng được 80 cây, lớp 7B trồng được 100 cây.

Ví dụ 5. (Bài 64 tr.31 SGK)

Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh

Hướng dẫn

Gọi số học sinh khối 6, 7, 8, 9 theo thứ tự là 315 ; 280 ; 245 và 210

Dạng 2. CHIA MỘT SỐ THÀNH CÁC PHẦN TỈ LỆ VỚI CÁC SỐ CHO TRƯỚC

Phương pháp giải

Giả sử phải chia số S thành ba phần x, y, z tỉ lệ với các số a, b, c. Ta làm như sau:

Do đó:

Ví dụ 6. (Bài 57 tr.30 SGK)

Số viên bi của bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Hướng dẫn

Ta phải chia số 44 thành ba phần tỉ lệ với 2 ; 4 và 5

Đáp số: 24 triệu đồng ; 40 triệu đồng và 56 triệu đồng

Ví dụ 7.

Bạn đang xem: Bài toán thực tế về dãy tỉ số bằng nhau

Xem thêm: 12 Món Ăn Đơn Giản Giúp Trẻ Tăng Cân Tốt Mà Mẹ Nên Cho Ngay Vào Thực Đơn

Xem thêm: Cách Nấu Các Món Ăn Ngon Hằng Ngày Đơn Giản Dễ Làm Cả Nhà Mê

Ba người thỏa thuận góp vốn để lập cơ sở sản xuất theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi người góp bao nhiêu, biết rằng số vốn cần huy động là 120 triệu đồng

Hướng dẫn

Chia số 120 000 000 thành ba phần tỉ lệ với 2 ; 4 và 5

Đáp số: 24 triệu đồng, ; 40 triệu đồng và 56 triệu đồng

Ví dụ 8. (Bài 61 tr.31 SGK)

Tìm ba số x, y, z biết rằng:

*

 và x + y – z = 10

Hướng dẫn

Dạng 3. TÌM HAI SỐ BIẾT TÍCH VÀ TỈ SỐ CỦA CHÚNG

Phương pháp giải

Giả sử phải tìm hai số x, y biết x.y = P và

*

Đặt 

*

, ta có: x = k.a , y = k.b. Do đó:

Từ đó, tìm được k rồi x và y

Ví dụ 9. (Bài 62 tr.31 SGK)

Tìm hai số x và y, biết rằng:

*

 và xy = 10

Giải

Ví dụ 10. Một miếng đất hình chữ nhật diện tích 76,95 m2 có chiều rộng bằng 5/19 chiều dài. Tính chiều rộng và chiều dài của miếng đất đó

Hướng dẫn

Gọi chiều rộng là x, chiều dài là y thì ta có: x.y = 76,95 và

*

Đáp số: Chiều rộng: 4,5 m ; chiều dài : 17,1 m

Dạng 4. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC TỪ MỘT TỈ LỆ THỨC CHO TRƯỚC

Ví dụ 11. (Bài 63 tr.31 SGK)

Giải

 

Ví dụ 12. Cho a, b, c, d là các số hữu tỉ dương và

*

 . Chứng minh rằng:

Giải

Dạng 5. THAY TỈ SỐ GIỮA CÁC SỐ HỮU TỈ BẰNG TỈ SỐ GIỮA CÁC SỐ NGUYÊN

Phương pháp giải

Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân sốThực hiện phép chia phân số

Ví dụ 13. (Bài 59 tr.31 SGK)

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Đáp số

a) 17 : (-26); b) -6 : 5; c)16 : 23; d)2 : 1

Dạng 6. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT TRONG MỘT TỈ LỆ THỨC

Phương pháp giải

Trong một tỉ lệ thức, ta có thể tìm một số hạng chưa biết khi biết ba số hạng kia

Bài viết nên đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

DANH MỤC WEBSITE