Người bị hoa mắt, chóng mặt và cận thị ở mức độ nhẹ nên ăn mỗi ngày 1 chén. Ăn trong vòng 7 ngày liền, bạn sẽ thấy thị lực cải thiện rõ rệt.