Thời gian hoạt động: từ 6 giờ 30 đến 20 giờ
                       Giao hàng miễn phí: (08) 3500 5555 - 3600 5555
                       Hotline chăm sóc khách hàng: 01279 005555 - 01297 005555
                       Email: info@banhmiviet.net